Начало » Oбекти » ОБЩИНА БАЛЧИК » КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ОБЕКТИ » АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ И ЕКСПОЗИЦИИ » Антична и средновековна крепост в квартал „Хоризонт” – гр. Балчик

През І хил. пр. Хр. на мястото на съвременния град е разположен древнотракийският и древногръцки полис "Круни". Той заема обширна площ, оградена с крепостна стена. На север стига до съвременната автогара. На запад стената му върви западно от главната улица, обхващайки част от днешния център. Южната стена тръгва от Историческия музей и е продължава южно от главната улица до улицата южно от Художествената галерия и реката. Източната стена тръгва на север по реката. През периода ІІІ–VІ в. сл. Хр. границите на късноантичния Дионисополис се разширяват, стигайки до Дженни баир и морето. Макар и оскъдни, археологическите проучвания, проведени до момента в съвременния град, все пак позволяват да се надникне в тайните на старогръцкия полис. Те потвърждават, че той е водил оживена презморска търговия и е разполагал с добра производствена база и богат хинтерланд: работилници за тракийска керамична продукция, лозя, терени за земеделска продукция, риболов. В средата на VІ в. сл. Хр.  мощно земетресение, последвано от страховито нахлуване на морската стихия по цялото крайбрежие, сполетява града. В резултат на това свлачищните процеси се ускоряват и полисът се срива до основи. Оцелялото население на античния град се премества в новото укрепление, което започват да издигат още в самия край на V и началото на VI век. То е разположено върху платото на равнината, северозападно от центъра на Балчик, на територията на сегашния квартал „Хоризонт”, на около 1 км от морския бряг. Заема ъгъла на високото до 220 м крайморско плато, образуван между стръмния и на места отвесен склон към морето (от юг) и една широка и дълбока долина (от изток). Крепостта има неправилна, силно издължена от юг–югозапад на север–североизток план. Отстои на повече от 300 м от южния склон на крайбрежното плато и заема края на неговата тераса и горната част от склона към долината на изток.

Територията на крепостта е близо 150 дка, поради което тя все още не е напълно проучена. Разкрити са част от крепостните стени, портите и отбранителните кули. Смята се, че строежът на укреплението е започнат от император Анастасий и е завършен от император Юстиниан І, като се предполага, че довършителните работи са форсирани във връзка с последствията от катострофалното наводнение от 544/545 г. След тази година явно населението напуска античния Дионисополис и се нанася тук. Пристигането на българите по тези земи се оказва повратен момент в продължителния процес на етнически и териториални промени, започнали вследствие на Великото преселение на народите. За дълго са изоставени и запустяват важни за империята укрепени места. Върху техните руини трайно се установяват и заселват прабългарите. Несъмнено този процес се отразява върху съдбините на цялата равнина, известна оттук нататък под името Карвунска земя, а селището – Карвуна. Първите три столетия от съществуването на Дунавска България са период, през който в нея се консолидира българската народност. Разположена в непосредствена близост до столичните центрове Плиска и Преслав, областта е гъсто населена и застроена от аули – укрепления и укрепени градски селища. Наред с Дръстър (дн. Силистра) изключение от правилото правят само изоставеното от хан Аспаруховите българи недовършено укрепление край с. Никулицел и това при Балчик, което се оказва не само е най-мащабното, но и единственото в цялата област от делтата на Дунав до Плиска с приоритет в отбранителната стратегия на Първата българска държава.

В рамките на проекта „Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на Община Балчик” по Оперативна Програма  „Регионално развитие” ще се извърши  консервация, реставрация и експониране на крепостта. За превръщането на обекта в туристическа атракция ще бъде осигурена невербална интерпретация посредством информационни табели. Предвид локацията на обекта и сложността на неговото историческо развитие ще се предоставят екскурзоводски беседи и индивидуална система на туристическа интерпретация.

Къде: квартал „Хоризонт“, гр. Балчик
Кога: целогодишно. За повече информация: Туристически информационен център -  Балчик, тел. 0579/ 7 10 87


Научете повече за ...

Дворецът и Ботаническата градина в гр. БалчикХудожествена галерия - гр. БалчикЕтнографска къща - гр. БалчикАнтична и средновековна крепост в квартал „Хоризонт” – гр. Балчик