Начало » Oбекти » ОБЩИНА БАЛЧИК » КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ОБЕКТИ » МУЗЕИ » Старата мелница – гр. Балчик

Голямата мелница в Балчик е построена от Анонимното индустриално дружество през 1909 г. Проектът и изпълнението му са възложени на германско дружество, което е участвало в изпълнението на най-големите европейски силози и мелници за епохата – тези във Франкфурт на Майн, Будапеща, Генуа, Мюнхен, Венеция и много други. За една година дружеството построява в Балчик най-модерно оборудваната мелница на Балканите. В нея са и първите стоманено-бетонови силози в България. Проектът за сградата и технологичното оборудване са изпълнени в Германия. В това 4-етажно просторно здание пълновластно царува машината, пренебрегнала и изключила почти напълно човешкия труд. Общият брой на работниците е около 15 човека на смяна, а капацитет на мелницата – 75 т на денонощие.

Мелницата отваря врати през 1910 г. и работи успешно до 1916 г., когато попада под обстрела на руския военен флот и понася значителни щети, поради което производството й не може да бъде възстановено. По-късно сградата продължава да се използва, но за други цели.  
Проектът "Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на Община Балчик” по Оперативна Програма  „Регионално развитие” предвижда  реконструкция на  сградата и превръщането й  в туристически и културно-информационен център.

Сградата на Мелницата ще бъде реставрирана в оригиналния си външен вид.

Тук ще бъде място за културно-творческо общуване, както и за приятно прекарване на свободното време за граждани, туристи и гости на Балчик. Изложбената част на сградата ще бъде и място обучение и възпитание на младите поколения.
Едната тема: „Пътят на зърното” ще запознава посетителите с историята на обработката на земята, отглеждане, прибиране на реколтата, транспортиране, съхранение, търговия, мелене на зърното, както и с продуктите на брашното.
Други теми: „Културни маршрути” и „Знаци на времето” ще представят историята на Балчик и обитателите му през различните епохи, като ще бъдат изложени артефакти от другите два обекта – текето и крепостта.

Ще се разчита на съвременно поднасяне на информацията, чрез комбинация от реални предмети, мултимедийни представяния и възстановки.

Специално място ще бъде отредено на историята на сградата. В напълно автентичен вид ще бъдат представени силозите с пространствата над и под тях, както и оцелялото оборудване.

Особено ценен за индустриалната и строителна история е фактът, че силозите и обслужващото ги стълбище са запазени в напълно автентичен вид, непроменен от построяването си през 1909 година до сега. Тази ценност ще расте във времето, тъй като тук ще могат да бъдат наблюдавани и изследвани технологиите за изпълнение на стоманобетона от зората на използването му в тази част на Европа, както и поведението му във времето.

Подобаващо място в експозициите ще намери и архитектурната история на Балчик. Един от основните експонати ще бъде макет в мащаб 1:500 на града. Ще бъде проследена историята на пространствата и сградите, заедно със съдбите на техните създатели и обитатели.
В туристическия информационен център, който ще бъде обособен в сградата, гражданите и гостите на града ще получават разностранна и актуална информация, он-лайн връзки с обектите в града. Тук ще се предоставя информация за всички събития от културния и спортния живот в града.

Специализирани щандове ще предлагат предмети, книги, карти, реплики и сувенири, свързани с град Балчик.

Къде: на брега на морето, гр. Балчик

За повече информация: Туристически информационен център -  Балчик
0579 7 10 87

Кога: целогодишно


Научете повече за ...

Антична и средновековна крепост в квартал „Хоризонт” – гр. БалчикХудожествена галерия - гр. БалчикИсторически музей – гр. Балчик МУЗЕИ