Начало » Oбекти » ОБЩИНА БАЛЧИК » КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ОБЕКТИ » МУЗЕИ » Художествена галерия - гр. Балчик

Художествената галерия в Балчик се помещава в бившата гимназия на града, реконструирана със средства, дарени от Фонд „1300 години България”. Общата й експозиционна площ е 800 кв.м. На първия етаж са разположени изложбените зали за временни и гостуващи изложби и залата за чуждестранно изкуство. На втория етаж е постоянната музейна експозиция, в която са включени най-значимите творби на български художници. Тя представя в хронологичен план изкуството от първата половина на ХХ в., от преходния период (десетилетието на 50-те год.) и от най-ново време. Преобладават творбите с морска тематика, пейзажи от стария Балчик, портрети и натюрморти. Отличават се и графиките на известни български автори. Интерес представлява групата на 11-те румънски художници, рисували Балчик по време на окупацията на Южна Добруджа (1913–1916 и 1919–1940 г.). Тогава градът, избран от румънската кралица Мария за нейна южна резиденция, е привличал много румънски интелектуалци и художници, които са били впечатлени от неговата старинност, живописност и ориенталска екзотика. През 30-те години на миналия век започва да се говори дори за Балчишка живописна школа. По същото време с експозицията свързва своето име и художникът Борис Караджов. Роден в Балчик, той остава завинаги влюбен в родния си град и при откриването на галерията й подарява своята творба „Пиета”.


Научете повече за ...

Старата мелница – гр. БалчикАРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ И ЕКСПОЗИЦИИЕтнографска къща - гр. БалчикДворецът и Ботаническата градина в гр. Балчик